ย้ายเมล์กลับเข้าสู่ Hotmail

เมื่อช่วงที่ไปอยู่ต่างประเทศ เกิดความผิดพลาดครั้งหนึ่งที่ไม่น่าให้อภัย เมื่อเผลอไปตั้งให้โปรแกรม Mail ทำการลบเมล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ Hotmail ภายหลังจากดาวน์โหลดเมล์เก็บไว้ในเครื่องในเวลา 1 เดือน ความเสียหายนั้นทำให้เมล์ทุกฉบับก่อนหน้านั้นถูกลบหายไปหมดเลยเหลือแต่ที่อยู่ในเครื่อง ผลก็คือถ้าจะย้ายระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งเครื่องใหม่ก็อาจจะสูญเมล์ดังกล่าวไปได้ กรณียังใช้ Mac OS X เช่นเดิมก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าย้ายไประบบอื่น ก็ดูเหมือนจะไม่มีเครื่องมือช่วยแปลงข้อมูลที่เก็บไว้ในมาตรฐาน mBox ไปเป็นไฟล์ของโปรแกรมอื่นเลย

โชคดีที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการอีเมล์ฟรีหลายราย ที่ให้พื้นที่เยอะและให้บริการด้วยโปรโตคอลแบบ IMAP ซึ่งทำให้สามารถนำเมล์อื่นที่ไม่ได้ถูกส่งเข้าไปยังบัญชีนั้นเข้าไปได้ แถมยังสะดวกสบายในการย้ายเข้าย้ายออกพอสมควร ก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำการแก้ไขความผิดพลาดนี้

เครื่องมือที่ใช้

  • Mac OS X Snow Leopard กับโปรแกรม Mail
  • Windows 7 กับโปรแกรม Windows Live Mail
  • เมล์ตัวกลางเป็น Mobile Me หรือ Gmail หรืออะไรก็ได้ที่ให้บริการ IMAP

ขั้นตอน

  1. ทำการตั้งบัญชีของเมล์ตัวกลางไว้ทั้งบน Mail และ Windows Live Mail
  2. ทำการตั้งบัญชีของ Hotmail ไว้ในโปรแกรม Windows Live Mail
  3. ทำการสร้างโฟลเดอร์เพื่อเป็นที่พักข้อมูลไว้ในเมล์ตัวกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ปะปนกับเมล์อื่นๆ ในบัญชีนั้น
  4. ค่อยๆ ทำการย้ายเมล์ Hotmail จากในโปรแกรม Mail เข้าไปในเมล์ตัวกลาง
  5. ทำการดึงเมล์จาก Folder ของเมล์ตัวกลางนี้กลับเข้าบัญชีของ Hotmail ผ่านโปรแกรม Windows Live Mail

จะสังเกตว่าโปรแกรม Mail จะทำการดาวน์โหลดเมล์เหล่านั้นกลับมาใหม่ (เป็น unread) ซึ่งอาจจะค่อนข้างหงุดหงิดนิดหน่อย การย้ายเมล์จะทำให้ไม่เกินเมล์ซ้ำเช่นเดียวกับการคัดลอกเมล์ไปยังโฟลเดอร์ของเมล์ตัวกลาง

เพียงเท่านี้ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ พร้อมทำการ Migrate ไปยังระบบอื่นๆ ในอนาคตได้แล้ว (และก็อย่าเผลอไปตั้งให้มันลบเมล์ออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้วกัน)

Blog Tags: 

Add new comment